Alege un centru de testare ECDL
Înscrie-te acum în programul ECDL
 • Agenda Digitală

   
  european_agenda.jpg5.000.000 de oameni din întreaga lume au posibilitatea să fie instruiți datorită susținerii Agendei Digitale de către Fundația ECDL și ECDL ROMANIA.
  Fundația ECDL salută inițiativa Comisiei Europene, ce a lansat Agenda Digitală prin care se urmărește redresarea economică și îmbunătățirea circumstanțelor sociale cu ajutorul unei Europe mai competitive, inclusive și dezvoltate digital. Agenda Digitală (19 Mai 2010) este prima dintre cele şapte iniţiative-pilot din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
  Fundația ECDL și ECDL ROMANIA vin în întâmpinarea Agendei Digitale pentru Europa a Comisiei Europene considerând-o ca fiind o inițiativă oportună și necesară, creată pentru a promova redresarea economică și pentru a îmbunătăți circumstanțele sociale prin intermediul dezvoltării unei Europe mai competitive, inclusive și acoperite digital.
   
  Așa cum identifică Agenda Digitală, competențele digitale îmbunătățite și dezvoltarea aptitudinilor ICT vor juca un rol critic în revigorarea economiei României, educarea unei forțe de muncă inovative și minimizarea diviziunii digitale și vor fi parte integrantă din succesul pe care îl va înregistra politica unei creșteri inteligente, susținute și inclusive.
   
  În calitate de principală autoritate internațională de certificare a abilităților digitale, Fundația ECDL împreună cu rețeaua sa pan-europeană de operatori naționali, au afirmat angajamentul pentru obiectivele Agendei Digitale și au garantat să susțină implementarea ei. La nivel european, s-au angajat în următoarele obiective:
  - să se asigure că 5.000.000 de cetățeni vor avea oportunitatea de a obține competențe și aptitudini digitale
  - să scadă cu 3% numărul curent de 150 de milioane de oameni care nu au abilitățile necesare pentru utilizarea Internetului și să promoveze utilizarea serviciilor e-guvernamentale și beneficiile e-commerce pentru acești viitori e-cetățeni
  - să promoveze dezvoltarea programelor pentru competențe digitale la toate nivelele educaționale în toată Europa și să perfecționeze și modernizeze sistemele educaționale punând la dispoziția tinerilor de astăzi aptitudinile necesare pentru mobilitate pe piața muncii din viitor
  - să ia măsuri speciale pentru a se asigura că grupurile marginalizate precum șomerii, bătrânii, persoanele cu dizabilități și cei aflați în zone izolate au posibilitatea să participe la societatea informațională.
  - să lucreze cu toate statele membre ale Uniunii Europene la dezvoltarea de politici privind competențele digitale pe termen lung, utilizând certificarea ca rezultat măsurabil al investiției în programe de aptitudini digitale și să asigure integrarea competențelor ICT în politicile naționale pentru educație.


  Fundația ECDL a lansat o campanie largă creată pentru a accentua profilul Agendei Digitale și pentru a angaja propria expertiză considerabilă și pe cea a extinsei rețele pan-europene de operatori la nivel de fiecare țară, pentru a asigura implementarea cu succes a obiectivelor de mai sus care susțin rezultatele vizate de Agenda Digitală.
   
  Ca operator național al Fundației ECDL în România, ECDL ROMANIA garantează suportul atât pentru obiectivele Agendei Digitale, cât și pentru obiectivele specifice menționate de Fundația ECDL pentru a asigura aplicarea acestora cu succes în România.
   
   
  Fundația ECDL și ECDL ROMANIA lansează o campanie de dezvoltare a profilului Agendei Digitale a Comisiei Europene și își asumă suportul pentru obiective de înalt nivel.

  Vezi raportul Fundației ECDL "Implementarea Agendei Digitale pentru Europa" octombrie 2012 
  aici.