Alege un centru de testare ECDL
Înscrie-te acum în programul ECDL
 • Informaţii privind protecţia datelor personale

  Conform cerintelor Legii nr. 677/2001, ECDL ROMANIA este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numerele de înregistrare: 8607, 27033 si 37809.
  ECDL ROMANIA prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane: clienții/potențialii clienți,  orice persoană care are un raport de natură comercială sau contractuală cu ECDL ROMANIA, orice persoana inscrisa in procesul de certificare ECDL, proprii angajați, vizitatorii, candidații ECDL în sesiuni de examinare ECDL, elevii si profesorii din invatamantul preuniversitar implicati in concursurile organizate de ECDL ROMANIA.
  Pe durata de desfășurare a activității, ECDL ROMANIA este autorizată să prelucreze următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, semnătură, telefon/fax, adresă, email, studii, profesie, date bancare, imagine, tip de candidati (angajat, somer, pensionar, elev, etc), clasa, denumire unitate scolara, oras, judet  și  date necesare pentru efectuarea înregistrărilor financiar-contabile si ale resurselor umane.
   
  Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este:
  a) educatie si cultura; gestionarea bazei de date a persoanelor înscrise în procesul de certificare ECDL şi a persoanelor responsabile cu activitatea ECDL în cadrul Centrelor de Testare; transferul de date catre furnizorii de sisteme de testare automata in vederea generarii codurilor de examen pentru persoanele înscrise în procesul de certificare ECDL; realizarea evidenței financiar contabilă si a angajatilor ECDL ROMANIA; transmiterea de informari si noutati ECDL; verificarea si monotorizarea procesului de certificare ECDL din cadrul tuturor centrelor de testare ECDL; emiterea de certificate ECDL; transferul de date catre ECDL Foundation Irlanda in calitate de autoritate care administreaza Programul ECDL la nivel mondial; realizarea de rapoarte/evidente/statistici; derularea relaţiilor comerciale / contractuale.
  Scopul principal pentru care ECDL ROMANIA colectează date cu caracter personal este gestionarea procesului de certificare ECDL, prin prelucrarea informaţiilor pe baza cărora să fie posibilă emiterea corectă de Permise (certificate) ECDL şi prin generarea de coduri de examen pentru fiecare candidat.
  Furnizarea datelor are caracter obligatoriu. În cazul refuzului de a furniza datele personale solicitate, ECDL ROMANIA poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele legale și cele impuse de standardele ECDL pentru realizarea certificarii ECDL.
  De asemenea, ECDL ROMANIA colectează o serie de informaţii (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu persoanele certificate ECDL prin transmiterea de informari si noutati ECDL, pentru realizarea de evidente statistice cât și pentru a da posibilitatea fiecărui candidat de a-și vizualiza propriul Profil Online ECDL.
  Informaţiile cu caracter personal se colectează şi se prelucrează și pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar contabile si pe cele privind resursele umane. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza ducând la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între ECDL ROMANIA şi respectivele persoane.

  b) monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi bunurilor private  
   
  c) monitorizarea sesiunilor de examinare ECDL prin mijloace de supraveghere video conform procedurilor ECDL în scopul asigurării corectitudinii organizării și desfășurării acestora
   
  d) gestionarea bazei de date a concursurilor/proiectelor organizate de ECDL ROMANIA
   
  Perioada de prelucrare şi stocare a datelor cu caracter personal de către ECDL ROMANIA se derulează până la încetarea activităţii de operator naţional al programului ECDL în România sau până la încetarea activităţii societăţii.

   
  Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal
  Datele cu caracter personal sunt utilizate de către ECDL ROMANIA, ECDL Foundation Irlanda in calitate de autoritate care administreaza Programul ECDL la nivel mondial, Centrele de testare ECDL si de catre furnizorii de sisteme/platforme de testare automata/concurs din Uniunea Europeana, in vederea generarii automate a codurilor de examen / datelor de autentificare. Datele pot fi dezvăluite către autoritățile competente în cazul producerii unor evenimente cu privire la securitatea persoanelor/spațiilor monitorizate.
   
  Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/sau prelucrate
  ECDL ROMANIA se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001.
  Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de informare, de acces, de intervenție asupra datelor, de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si justiției.
  Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau de procedurile ECDL când prelucrarea de către ECDL ROMANIA a datelor este obligatorie. 
  Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele în cauză se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către ECDL ROMANIA, la adresa Str. Calea Griviței nr 8-10, etaj 6, sector 1.
  Datele cu caracter personal ale minorilor sunt prelucrate numai cu consimtamantul expres al parintilor/tutorilor acestora.
  Dacă unele din datele prelucrate sunt incorecte, persoanele în cauză trebuie să informeze ECDL ROMANIA cu celeritate, pentru remedierea situației.