Alege un centru de testare ECDL
Înscrie-te acum în programul ECDL
 • ECDL pentru sectorul public

  După un model a numeroase ţări europene, standardul ECDL a fost ales pentru programele de pregătire ale administraţiei publice, prin HG 1007/2001, în care, referitor la pregătirea funcţionarilor publici ca utilizatori ai tehnologiei informaţionale, se menţionează următoarele: 

  "Cursurile de instruire şi perfecţionare vor urma modelul "Licenţei Europene de Operare pe Computer" (ECDL) care a fost adoptat ca standard de guvernele mai multor ţări. Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuie să recomande această abordare tuturor liceelor cu profil tehnic; ECDL a fost propus tuturor statelor membre ale U.E. ca certificat standard pentru calificarea de bază în utilizarea calculatorului. […] Cursurile vor consta, în mare parte, în practica efectivă pe calculator şi vor necesita structuri adecvate pe întregul teritoriu al ţării. Centre cu laboratoare pentru instruirea şi certificarea ECDL vor fi înfiinţate în toate municipiile reşedinţă de judeţ şi în multe licee, ca şi în câteva departamente universitare. În prima fază în program vor fi implicaţi aproximativ 250.000 de angajaţi publici."

  Pentru detalii privind HG 1007/2001 apăsaţi aici.


  HG 1007/2001 a fost completată cu Ordinul Ministerului Administraţiei Publice cu nr. 252/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind instruirea şi specializarea în domeniul informaticii a funcţionarilor publici, care prevede folosirea standardului ECDL la nivelul instruirii primare.

  Începând cu anul 2009, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a derulat proiectul  “Standarde Europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în administraţia publică – program naţional de certificare a funcţionarilor publici” cod SMIS 2773 prin care 12.000 de funcționari publici au obţinut Permisul ECDL, remarcându-se astfel că:

  - timpul de prelucrare a informaţiilor în format electronic a scăzut cu 62%
  - comunicarea dintre angajaţii instituţiilor participante în cadrul proiectului şi cetăţeni s-a considerat că s-a îmbunătăţit de către 74% din personalul de conducere din cadrul administraţiei publice.

  "Îmi aduc aminte de un citat cu care începe manualul ECDL:"Ştii să foloseşti calculatorul?". În acest moment, pot să spun cu tărie că da, ştiu." - Absolvent ECDL în cadrul proiectului. 

   
  ECDL_2013_034_Profile_Banners_v03_FunctionarPublic.jpg

  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a publicat următoarele precizări referitoare la certificările ECDL START şi ECDL STANDARD pentru angajaţii din sistemul public:
  - Este necesară acceptarea și recunoașterea de către instituțiile și autoritățile publice a noilor certificări ECDL START și ECDL STANDARD (exclusiv în următoarea componenţă de module: Utilizarea computerului, Instrumente Online, Editare de text, Calcul Tabelar, Prezentări, Baze de date, IT Security) alături de ECDL Start și ECDL Complet, în procesul de selecție a personalului, aceste certificări având valoare egală și acoperind aceleași competențe digitale.
  - Este recomandată includerea exclusiv a noilor scheme de certificare ECDL (Noul program ECDL) în cadrul viitoarelor proiecte, documentații și programe de perfecționare ECDL potențiale, destinate funcționarilor publici.

  Informarea completă se poate parcurge la următorul 
  link de pe site-ul web al ANFP.