Alege un centru de testare ECDL
Înscrie-te acum în programul ECDL
Validează autenticitate Certificat ECDL
 • Informaţii privind protecţia datelor personale

  TERMENI SI CONDITII PRIVIND COLECTAREA SI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE ECDL ROMANIA S.A IN LEGATURA CU PARTICIPANTII LA PROCESUL DE CERTIFICARE ECDL
  Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016
   
  Data: 22.05.2018
    

  1. Identitatea operatorului de date cu caracter personal
   
  Societatea ECDL ROMANIA S.A. este o societate pe actiuni, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 56, corp A, etaj 2 si mansarda, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2422/202, CUI 14541553 (denumita in continuare „Societatea”).
   
  ECDL ROMANIA este singura entitate autorizata de Fundatia ECDL Irlanda (ECDL Foundation) si ATIC ROMANIA (Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii din Romania) sa promoveze si sa dezvolte conceptul ECDL în România, in baza unui contract de licenta. ECDL ROMANIA este operatorul national al licentei ECDL (European Computer Driving Licence) in Romania. 
   
  Instruirea si testarea candidatilor se face în Centre de Testare acreditate de ECDL ROMANIA, în baza testelor standard ale Fundatiei ECDL Irlanda.
   
  ECDL ROMANIA activeaza în România din anul 2002, timp în care a dezvoltat cu succes o retea nationala de Centre de Testare Acreditate ECDL, asigurând tuturor candidatilor oportunitatea de a obtine si de a-si certifica la un anumit nivel competentele digitale. În reteaua de Centre de Testare Acreditate ECDL se regasesc institutii de învatamânt (universitati, licee, scoli), centre de pregatire pentru administratie si centre de pregatire profesionala din toate orasele mari ale tarii. Acestea nu sunt filiale sau sucursale ale ECDL ROMANIA, ci organizatii persoane juridice de sine statatoare.
   
  Misiunea ECDL ROMANIA consta în îmbunatatirea nivelului de cunostinte de baza privind Tehnologia Informatiei, de asigurare a unui nivel ridicat de competenta în utilizarea calculatoarelor personale si de instituire a folosirii computerelor în conformitate cu standardele recomandate la nivelul Uniunii Europene.
   
  Orice referire la „noi” sau derivate ale acestui cuvant utilizate in cuprinsul acestor Termeni si Conditii reprezinta o referire la Societate.
   
   

  1. Scopurile in care sunt colectate si procesate datele cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate. Adecvarea masurilor la scopul urmarit.
   
  Societatea colecteaza si proceseaza urmatoarele date cu caracter personal in vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri:
   

  1. Organizarea si desfasurarea procesului de certificare ECDL a persoanelor fizice, scop pentru care ECDL ROMANIA colecteaza in mod obligatoriu urmatoarele date cu caracter personal in legatura cu fiecare persona fizica: nume, prenume, cod numeric personal, email, numar telefon mobil, tipul candidatului, judetul de domiciliu, tara, imaginea persoanei. Cu titlu exceptional, in cazul in care persoana fizica doreste mentionarea vreunei dizabilitati, ECDL ROMANIA colecteaza si proceseaza aceasta informatie cu caracter personal.
   
  In indeplinirea acestui scop, ECDL ROMANIA verifica si valideaza inscrierile efectuate de candidati, are acces la imagini din cadrul salilor de testare ECDL in timpul sesiunilor de examinare ECDL, transmite catre furnizorii platformelor de testare automata ECDL informatii pentru emiterea codurilor de examen, transfera date catre ECDL Foundation Irlanda in calitate de autoritate care administreaza Programul ECDL la nivel mondial, emite certificate (permise) ECDL, permite fiecarui candidat sa isi vizualizeze oricand Contul sau online ECDL, realizeaza raportari si statistici.
   
  Monitorizarea sesiunilor de examinare ECDL din cadrul Centrelor de Testare ECDL se face de catre ECDL ROMANIA în timp real, fara a se: înregistra, stoca, transmite sau dezvalui imagini catre terti. ECDL ROMANIA nu gestioneaza sistemul de supraveghere din cadrul organizatiilor care sunt Centre de Testare ECDL, ci doar primeste de la organizatiile respective un acces limitat la camera web cu IP, exclusiv pe timpul desfasurarii sesiunilor de examinare ECDL.
   
  Datele cu caracter personal colectate in scopul mentionat mai sus sunt strict si imperios necesare pentru inceperea si derularea procesului de certificare ECDL a fiecarei persoane fizice, refuzul de a le furniza ducând la imposibilitatea desfasurarii acestui proces. Prin nefurnizarea lor, ECDL ROMANIA este pusa in imposibilitatea de a respecta cerintele impuse de standardele ECDL pentru realizarea certificarii ECDL la nivel international. De asemenea, ECDL ROMANIA poate fi pusa in imposibilitatea de a respecta anumite cerinte legale.
   

  1. Gestionarea bazei de date a persoanelor inscrise in concursurile / proiectele / campaniile de marketing organizate de ECDL ROMANIA, transmiterea de informari si/sau noutati ECDL catre persoanele inscrise in procesul de certificare ECDL, scop pentru care Societatea proceseaza urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, adresa.
   
  Datele cu caracter personal colectate si procesate pentru indeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare fiecarui concurs / proiect / campanie de marketing ECDL si nu depasesc ceea ce este necesar in acest sens.

             3. Procesarea comenzilor şi plăţilor online către ECDL ROMANIA efectuate cu cardul bancar şi emiterea facturilor fiscale, scop pentru care ECDL ROMANIA colecteză în mod obligatoriu următoarele date cu caracter personal în legătură cu fiecare persona fizică plătitoare, care trebuie să aibă vârsta peste 18 ani: nume, prenume, judeţ, oraş, adresa, email, număr telefon mobil. Aceste date ne sunt necesare conform legislaţiei fiscale şi contabile pentru emiterea facturii fiscale către Clientul plătitor, pentru comunicările dintre părţi şi asigurarea serviciilor de suport, dacă este cazul.
  Achiziţionarea de servicii ECDL cu plata online prin platforma Contul de candidat ECDL (
  link de acces) implică citirea, acceptarea şi respectarea unor Termeni şi Condiţii existenţi în Contul de candidat ECDL, în pagina de comandă şi plată.
  Întrucât nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor (sub 18 ani) în contextul efectuării de plăţi online, în cazul candidaţilor minori (sub 18 ani), plăţile vor putea fi realizate de către părinte/tutore, reprezentantul legal al minorului, mandatar, etc.

   
    

  1. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal
   
  In conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul UE nr. 679/27.04.2016, prelucrarea datelor cu caracter personal este facuta in temeiul consimtamantului acordat de subiectii procesarii datelor cu caracter personal, persoane fizice, prin completarea formularului de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul de consimtamant este disponibil actualmente:

  • in format electronic pe website-ul ECDL ROMANIA, ca parte distincta si vizibila din Formularul de inregistrare candidat in procesul de certificare ECDL
  In cazul modificarii procedurii de inscriere, testare si emitere a certificarilor ECDL, prezentii Termeni si Conditii vor fi actualizati in mod corespunzator pentru a reflecta aceasta modificare.
   
    

  1. Formularul de consimtamant privind procesarea datelor cu caracter personal
   
  In conformitate cu prevederile legale aplicabile, vom colecta si procesa datele tale cu caracter personal in baza unui consimtamant valabil liber exprimat, explicit, lipsit de ambiguitate si bazat pe informatiile aduse la cunostinta ta prin intermediul prezentilor Termeni si Conditii.
   
  Formularul de consimtamant contine exprimarea acordului tau de vointa cu privire la colectarea si procesarea datelor tale cu caracter personal pentru o serie de scopuri identificate in mod concret, avand in vedere faptul ca este absolut necesar pentru indeplinirea scopurilor identificate la sectiunea II de mai sus sa fie colectate si procesate datele care sunt incluse in respectivul formular de consimtamant.
   
  In masura in care scopurile pentru care colectam datele tale cu caracter personal se vor modifica sau extinde sau vom identifica operatori terti catre care intentionam sa transferam datele tale cu caracter personal, te vom notifica in mod expres cu privire la acest lucru si iti vom solicita acordul inainte de a proceda la acest demers.
   
    

  1. Consimtamantul minorilor cu varsta sub 18 ani
   
  In conformitate cu prevederile legale aplicabile, colectarea si procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice minori cu varsta sub 18 ani este facuta prin completarea formularului de consimtamant de catre parintii, tutorii sau responsabilii legali ai minorului respectiv, prin care isi dau acordul cu privire la scopurile pentru care sunt de acord sa fie procesate datele cu caracter personal ale minorilor cu varsta sub 18 ani. In acest sens, se poate solicita parintelui/tutorelui/responsabilului legal al minorului sub 18 ani sa faca dovada statutului sau de parinte / tutore / responsabil legal prin prezentarea cartii de identitate.
   
    

  1. Procedura de colectare si procesare a datelor cu caracter personal
   
  Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si procesate de catre ECDL ROMANIA in mod direct prin completarea de catre dvs (sau de catre parinte/tutore/responsabil legal al dvs, daca aveti varsta mai mica de 18 ani) a Formularului online de inregistrare candidat. In cazul modificarii procedurii de inscriere, testare si emitere a certificarilor ECDL, prezentii Termeni si Conditii vor fi actualizati in mod corespunzator pentru a reflecta aceasta modificare.
   
   
   

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal
   
  Datele cu caracter personal procesate au drept destinatar Societatea si Centrele de testare ECDL, care le vor utiliza in vederea ducerii la indeplinire a scopurilor descrise in prezentii Termeni si Conditii si limitat la acordul dat de subiectii procesarii cu privire la scopul procesarii pentru care opteaza in mod favorabil. Societatea transfera datele dvs cu caracter personal catre ECDL Foundation pentru efectuarea de statistici si rapoarte in legatura cu procesul de certificare ECDL si catre furnizorii platformelor de testare automata ECDL pentru emiterea codurilor de examen ECDL. In cazul in care vom dori transmiterea datelor dvs catre alte entitati terte, va vom indica destinatarii, scopul transmiterii informatiilor si va vom cere acordul dvs in mod expres in acest sens.
  In cazul anumitor tipuri de programe ECDL, ECDL ROMANIA va desemna pe baza de contract un imputernicit care va avea dreptul de a prelucra date cu caracter personal in numele si pentru ECDL ROMANIA. In acest sens, vi se va solicita acordul dvs expres in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal de catre acesti imputerniciti precum si in ceea ce priveste scopurile pentru care va sunt procesate datele cu caracter personal prin acesti imputerniciti. 
    

  1. Durata de stocare a datelor cu caracter personal
   
  Fara a deroga de la dreptul subiectilor de a solicita si primi confirmarea privind stergerea datelor lor cu caracter personal in orice moment dupa acordarea consimtamantului privind procesarea datelor cu caracter personal, in absenta unei astfel de solicitari transmisa conform sectiunii IX de mai jos, datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesara indeplinirii scopului pentru care au fost procesate, astfel cum aceste scopuri sunt descrise in sectiunea II de mai sus, dupa cum urmeaza:
   

  1. Datele necesare pentru indeplinirea scopului privind organizarea si desfasurarea procesului de certificare ECDL vor fi stocate pe intreaga durata pentru care ECDL ROMANIA actioneaza ca operator national al programului ECDL.
  2. Datele necesare pentru indeplinirea scopului de promovare si informare vor fi stocate pe intreaga durata pentru care ECDL ROMANIA actioneaza ca operator national al programului ECDL.
    
  1. Drepturile garantate subiectilor procesarii datelor cu caracter personal
   
  In calitate de subiect ale carui date cu caracter personal sunt procesate, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, va sunt garantate urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita oricand dupa data transmiterii consimtamantului sau daca veti constata faptul ca datele dvs sunt procesate in lipsa unui acord transmis in acest sens:
   

  1. Dreptul de acces la datele dvs cu caracter personal, respectiv la informatii cu privire la categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal procesate, durata stocarii.
  2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor daca considerati ca datele colectate de Societate sunt incorecte, incomplete sau inexacte.
  3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor, pe durata necesara modificarii si completarii datelor a caror rectificare a fost solicitata in prealabil.
  4. Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat).
  5. Dreptul la portabilitatea datelor procesate de noi catre un destinatar indicat de dvs.
  6. Dreptul de opozitie la procesarea datelor, pe care il puteti exercita ori de cate ori doriti si cu privire la care va puteti razgandi oricand, informandu-ne in mod expres in acest sens.
  7. Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor de judecata cu privire la modul in care v-au fost procesate datele cu caracter personal.
   
   
  In legatura cu drepturile de la punctele 1-5 de mai sus, in urma analizarii solicitarii dumneavoastra, va vom raspunde intr-un termen rezonabil de timp, insa nu mai mare de 30 zile, prin implementarea masurilor necesare pentru a asigura respectarea drepturilor dvs.
   
  Retragerea consimtamantului dvs in legatura cu pastrarea/procesarea datelor dvs cu caracter personal in baza noastra de date pentru scopul organizarii si desfasurarii procesului de certificare ECDL ne va pune in imposibilitatea de a va mai putea permite sustinerea oricarui examen ECDL si de a putea valida, catre orice entitate care ar solicita acest lucru, veridicitatea sau valabilitatea oricarei informatii legate de procesul dvs de certificare ECDL, a oricarui certificat ECDL obtinut de dvs sau identitatea dvs de titular al unui certificat ECDL.
   
    

  1. Modul de exercitare a drepturilor garantate subiectilor procesarii datelor cu caracter personal
   
  In cazul in care doriti sa va exercitati drepturile garantate de calitatea dvs de subiect al procesarii datelor cu caracter personal, puteti sa faceti acest lucru astfel:
  a) exercitarea Dreptului de acces la datele dvs si a Dreptului de a solicita rectificarea datelor dvs se poate realiza printr-o solicitare pe email trimisa la adresa
  office@ecdl.ro, cu atasarea copiei cartii de identitate, in acest sens facandu-se o verificare a identitatii dvs pentru prevenirea abuzurilor; pentru candidatul minor, solicitarea de rectificare a datelor minorului, se poate face doar de catre parinte/tutore/responsabil legal, la office@ecdl.ro, cu atasarea copiei cartii de identitate inclusiv a parintelui/tutorelui/responsabilului legal (si a altor documente care atesta calitatea de parinte/tutore/reprezentant legal). 
  b) exercitarea Dreptului de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs, a Dreptului la stergerea datelor, a Dreptului la portabilitatea datelor si a Dreptului de opozitie la procesarea datelor se poate realiza astfel: printr-o adresa scrisa, semnata, datata si trimisa la sediul ECDL ROMANIA (Bulevardul Dacia nr. 56, corp A, etaj 2 si mansarda, sector 2, Bucuresti), cu anexarea cartii dvs de identitate, in acest sens facandu-se o verificare a identitatii dvs pentru prevenirea abuzurilor.
   
    

  1. Revizuirea Termenilor si Conditiilor
   
  Prezentii Termeni si Conditii sunt analizati si revizuiti in mod constant de catre Societate pentru a se asigura continua lor adaptare la evolutia cadrului legislativ sau practicile aplicabile in domeniu. Data ultimei revizuiri este indicata la inceputul prezentului document.
  Daca o prevedere inclusa in prezentii Termeni si Conditii nu respecta legislatia in vigoare, acest lucru nu va afecta validitatea restului clauzelor, care vor ramane in continuare aplicabile.
   
    

  1. Informatii suplimentare. Reclamatii
   
  Pentru orice informatii suplimentare in legatura cu prezentii Termeni si Conditii, va rugam sa ne contactati la adresa de email:
  office@ecdl.ro.
   
    
  ECDL ROMANIA


  TERMENI SI CONDITII PRIVIND COLECTAREA SI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE ECDL ROMANIA S.A IN LEGATURA CU PERSOANELE CARE COMANDA CARTI ECDL PE WEBSITE-UL www.ecdl.ro. 

Acest site utilizează cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Accept