Alege un centru de testare ECDL
Înscrie-te acum în programul ECDL
Validează autenticitate Certificat ECDL
 • Termeni şi condiţii

  Termeni şi condiţii
   
  1. Condiţii de utilizare a site-ului web
   
  Acest site web este operat de Societatea Comercială ECDL ROMANIA S.A., persoană juridică română, societate comercială pe acţiuni, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J40/2422/2002, Cod Unic de Îregistrare RO 14541553.
  Accesul şi utilizarea acestui Site web sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul web, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între Dumneavoastră şi ECDL ROMANIA S.A. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Daca nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site web, vă rugăm să părăsiţi acest Site web.
   
  Dacă oricare dintre acești termeni se dovedesc a fi ilegali, nevalabili sau inaplicabili, astfel de Termeni vor fi selectaţi şi șterşi din clauza în cauză, iar Termenii rămasi vor fi păstraţi, vor rămâne în vigoare şi vor continua să fie obligatorii şi executorii.
  Nimic din acești Termeni nu este destinat pentru a afecta drepturile statutare.
  Vă rugăm să citiţi acesti termeni cu atenţie.
   
   
  2. Proprietatea Conţinutului Site-ului web
   
  Site-ul web și toate materialele conținute de acesta sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală.
   
  Materialele includ, dar nu sunt limitate la, design, layout, look, aspect, grafică și documentele de pe site-ul web, precum şi orice alt conținut de pe site-ul web, cum ar fi articole şi alte texte. Toate drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de design, brevetele și alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate și neînregistrate) preexistente în design-ul sau materialele de pe site-ul web sunt fie deținute de către noi, licenţiate de noi sau avem dreptul de utilizare asupra lor.
   
  Cu excepţia celor prevăzute în mod expres pe site-ul web, nu puteţi copia, redistribui, republica sau să faceţi disponibile pentru oricine altcineva materialele de pe site-ul web fără acordul ECDL ROMANIA S.A., obţinut în scris (inclusiv, dar nu se limitează la "caching" orice material și "mirroring" orice material ).
   
  Puteţi permite, de asemenea, computerului dvs. să stocheze electronic sau să facă o copie tranzitorie a conţinutului site-ului web, doar în scopul de a-l vedea în timp ce nu sunteţi conectat la Internet (dar se poate face doar o singură copie a oricărui astfel de conţinut).
   
  Vă informăm că ECDL ROMANIA S.A. şi Fundația European Computer Driving Licence Limited îşi vor asigura şi impune în mod hotarât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanţele penale.
   
   
  3. Accesul şi utilizarea Site-ului web
   
  Deşi ECDL ROMANIA S.A. depune eforturi pentru a se asigura că site web-ul este disponibil în mod normal 24 ore pe zi, accesul la site-ul web poate fi suspendat temporar sau permanent și fără notificare. ECDL ROMANIA S.A. nu va fi răspunzătoare în cazul în care din orice motiv, site-ul web nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă.
   
  ECDL ROMANIA S.A. acordă permisiunea de a utiliza Site-ul web în urmatoarele condiţii:
  -  puteţi descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;
  - nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţnutul în alt mod, fără acordul în scris al ECDL ROMANIA S.A.;
  - este interzis să folosiţi Site-ul web pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ilegal, ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de harţuire, licenţios, defăimător, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.  ECDL ROMANIA S.A. va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă societăţii ECDL ROMANIA S.A. să dezvaluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului web; şi
  - este interzis să utilizaţi Site-ul web în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.
   
   
  4. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare
   
  ECDL ROMANIA S.A. poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului web al nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă Condiţiile de Utilizare actualizate.
  Sunteţi de acord în aşa fel încât ECDL ROMANIA S.A., la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului web la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau incetării respective, dvs trebuie  să încetaţi utilizarea site-ului web şi să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a conţinutului său. Nu veţi considera ECDL ROMANIA S.A. răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva noastră drept rezultat al neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.
   
  5. Confidenţialitate
   
  Internetul nu este un mijloc sigur de comunicare. E-mailurile pot fi interceptate de către alte persoane sau organizații. Nu trebuie să ne trimiteţi nici un fel de comunicare prin intermediul site-ului web sau prin e-mail, în special dacă acestea  conţin informaţii personale (inclusiv date sensibile cu caracter personal) şi / sau informaţii confidenţiale despre dvs. sau despre orice altă persoană, decât dacă sunteţi de acord că orice astfel de comunicare este trimisă cu propriul dumneavoastră risc şi cu înțelegerea faptului că ECDL ROMANIA S.A. nu va fi răspunzătoare pentru orice pierderi pe care le-aţi putea suferi în consecinţă.
   
  ECDL ROMANIA S.A. se angajează să respecte viaţa privată şi să se supună tuturor legilor aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea. Orice informații personale pe care le oferiţi şi prin care puteţi fi identificat sunt stocate în siguranță și în mod confidenţial şi sunt prelucrate în mod corect și legal, în conformitate cu această politică .
  ECDL ROMANIA S.A. nu colectează niciun fel de date cu caracter personal de pe site-ul web, în afară de informații, oferite în mod voluntar (de exemplu, prin folosirea formularului de contact on-line). Aceste informaţii nu sunt puse la dispoziţia unor terţi  și sunt folosite web de către ECDL ROMANIA S.A. în scopul pentru care au fost furnizate.
   
  6. Lipsa garanţiilor
   
  ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE WEB POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT  "CA ATARE"  FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.
   
  7. Exonerarea de Răspundere
   
  UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB ATRAGE ÎN MOD EXCLUSIV RĂSPUNDEREA DVS
  ECDL ROMANIA S.A. NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB SAU A CONŢINUTULUI SĂU. ECDL ROMANIA S.A. NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU AGENŢI “MALWARE” (VIRUŞI INFORMATICI) CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE WEB SAU A DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE WEB.
   
   
  8. Link-uri pe site-urile web unei terţe părţi
  Site-ul web poate conţine link-uri către alte site-uri web aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât ECDL ROMANIA S.A.  Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta.
  ECDL ROMANIA S.A. nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul, condiţiile de confidenţialitate, de securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri web. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, ECDL ROMANIA S.A. îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri web:
  - Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
  - Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii inşelătoare;
  - Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  - Nu oferă o securitate adecvată;
  - Conţin viruşi informatici sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
  - Sunt licenţioase sau calomnioase.
  De asemenea,  ECDL ROMANIA S.A. nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri web. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri web sau pe acest site web, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea ECDL ROMANIA S.A.
   
  9. Legislaţie aplicabilă, Plângeri şi Jurisdicţie
  Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site web sunt guvernate de legile din România.
  Pentru plângerile referitoare la site-ul web, vă rugăm sa folosiţi adresa de e-mail
  office@ecdl.ro . Pentru a ne ajuta să rezolvăm plângerea dumneavoastră, vă rugăm să detaliaţi toate aspectele legate de plângere și datele dvs de contact. Nu vor fi soluţionate plângerile anonime sau cele în care nu sunt trecute toate datele de identificare ale petentului.
  Litigiile apărute se vor soluţiona pe cale amiabilă. În situaţia în care demersurile de conciliere eşuează, diferendele vor fi deduse judecăţii instanţelor competente.
   
   

Acest site utilizează cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Accept