Choose an ECDL Test Center
Sign-up Now for ECDL
Validează autenticitate Certificat ECDL
 • Mon, 25 Jan 202110 000 de profesori accesează gratuit un program internaţional de Pedagogie digitală - campania ECDL Teach Smart continuă

 • 10.000 de cadre didactice din preuniversitar îşi vor evalua gratuit la standard internaţional competenţele de predare digitală şi o reţea de profesori va fi pregătită şi certificată gratuit ECDL pentru şcoala online. 
  ECDL Romania continuă campania Teach Smart şi introduce modulul ECDL Pedagogie Digitală.
   
  Astăzi, este obligatoriu ca elevii şi profesorii să îşi dezvolte abilităţi IT&C solide. Numai aşa şcolile pot beneficia de tehnologia online şi de toate oportunităţile şi facilităţile digitale de învăţare şi predare.
   
  Ultimele perioade şcolare ne-au dovedit nevoia acută de competenţe digitale în rândul cadrelor didactice confruntate cu susţinerea cursurilor în mediul online. Formarea cadrelor didactice, indiferent de disciplina pe care o predau, trebuie să urmărească atât competenţe de literaţie digitală, cât şi competenţe de pedagogie digitală, pornind de la nivelul lor actual de aptitudini.
   
  În acest context, ECDL Romania continuă campania 
  Teach Smart şi introduce modulul ECDL Pedagogie digitală, recunoscut internaţional.
   
  Astfel, ECDL oferă profesorilor oportunitatea de a-şi afla gratuit nivelul de predare, învăţare şi evaluare prin tehnologia digitală şi asigură pretestarea a 10.000 de profesori pe competenţe de pedagogie digitală. 

  Campania va continua până la epuizarea celor 10.000 de simulări gratuite oferite. Click pe acest link şi află cum pot fi solicitate.

  În plus, prin această campanie, prin formarea, testarea şi certificarea gratuite, la standard internaţional, a mai multor cadre didactice, se va crea o reţea de profesori, care să poată să susţină şi să dezvolte mai departe acest tip de competenţe.
  De la lansarea campaniei, am selectat, la solicitarea cadrelor didactice interesate, peste 60 de cadre didactice din şcoli din întreaga ţară, care participă la TOT cu certificare ECDL gratuită, începând cu 25 ianuarie 2021.
   

    
  Modulul 
  ECDL Pedagogie digitală stabilește conceptele esențiale și competențele referitoare la utilizarea eficientă din punct de vedere pedagogic a tehnologiei online, în vederea susținerii și îmbunătățirii procesului de predare, învățare și evaluare la clasă.
   
  Este evident acum că orice investiţie în tehnologie pentru şcoli poate fi eficientă doar dacă este dublată de programe relevante de dezvoltare a competenţelor digitale pentru profesori şi elevi.
  Programele internaţionale de certificare, precum ECDL, care este deja implementat în şcoli din întreaga lume, sunt esențiale pentru conştientizarea propriilor aptitudini digitale reale. Acestea oferă o metodă clară de dezvoltare şi probare a competenţelor digitale.
  Dovedirea competenţelor digitale, încrederea în propriile abilităţi şi aplicarea acestora în practică pot fi asigurate doar prin obţinerea unei certificări la standard recunoscut internaţional.


  Infomaţii suplimentare despre această campanie pot fi accesate la următorul link sau pot fi solicitate pe email office@ecdl.ro.

  ECDL în educaţie:
   
  Liceenii pot echivala proba de Competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu ECDL PROFIL BAC. 
   

  Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pot beneficia de credite profesionale transferabile dacă obţin una dintre certificările ECDL PROFIL DIDACTIC.
   
  ECDL include şi module de certificare IT pe competenţe digitale pentru tehnologii actuale, precum 
  Computing (programare în Python şi gândire algoritmică), 3D Printing (modelare şi imprimare 3D), Online Collaboration sau Digital Marketing.
  Utilizarea tehnologiilor de modelare şi imprimare 3D a fost aprobată de Ministerul Educaţiei ca disciplină opţională în liceu
   
  ECDL / ICDL – standardul internaţional pentru competenţe digitale
  Contact: 
  office@ecdl.ro
  , 021 316 99 22

This website is using cookies

Our website uses cookies to give users access to tailored content and ads, but also to allow different social media features and traffic analysis. Cookies are useful in improving the website and collecting information regarding the way a visitor uses the website, information which could be used by authorized social media, advertising or analytics partners. Along with other information offered or collected as result of their services use, these cookies could offer convenient data insights about the user’s needs and behavior on the website. By choosing to continue using our website, it means you agree to and accept our cookies.

Accept