Choose an ECDL Test Center
Sign-up Now for ECDL
 • Mon, 28 Jan 2019Acord de parteneriat Institutul Naţional de Administraţie (INA) - ECDL ROMANIA

 • Institutul Naţional de Administraţie (INA) şi ECDL ROMANIA au semnat la finalul anului 2018 un Acord de parteneriat, care are drept scop stabilirea unei strategii şi a unui plan de implementare a certificărilor ECDL în administraţia publică din România, de realizare a unei proceduri de acreditare în condiţii optime a INA şi a centrelor teritoriale de formare continuă pentru administrația publică din cadrul INA, drept centre de testare ECDL şi de recunoaştere a instruirii şi certificării pentru funcţionarii publici, dar şi actualizarea cadrului legal de implementare a strategiilor sus-menţionate.

  Prin intermediul acestui Acord de parteneriat, Institutul Naţional de Administraţie (INA) recunoaşte certificarea ECDL pentru pregătirea funcţionarilor publici, a tuturor categoriilor de personal din administraţia publică în domeniul utilizării TIC, drept un atestat de operator pe computer cu valabilitate în administraţia publică şi recomandă certificarea ECDL pentru aprecierea pregătirii în utilizarea TIC pentru candidaţii la concursurile de ocupare a funcţiei publice din administraţia publică din România.

  Astfel, se reafirmă importanţa şi recunoaşterea standardului ECDL la nivelul administraţiei publice din România.


  ECDL_2019_03_Profile_Banners_v01.jpg

  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a publicat următoarele precizări referitoare la certificările ECDL START şi ECDL STANDARD pentru angajaţii din sistemul public:
  - Este necesară acceptarea și recunoașterea de către instituțiile și autoritățile publice a noilor certificări ECDL START și ECDL STANDARD (exclusiv în următoarea componenţă de module: Utilizarea computerului, Instrumente Online, Editare de text, Calcul Tabelar, Prezentări, Baze de date, IT Security) alături de ECDL Start și ECDL Complet, în procesul de selecție a personalului, aceste certificări având valoare egală și acoperind aceleași competențe digitale.
  - Este recomandată includerea exclusiv a noilor scheme de certificare ECDL (Noul program ECDL) în cadrul viitoarelor proiecte, documentații și programe de perfecționare ECDL potențiale, destinate funcționarilor publici.

  Informarea completă se poate parcurge la următorul 
  link de pe site-ul web al ANFP.

This website is using cookies

Our website uses cookies to give users access to tailored content and ads, but also to allow different social media features and traffic analysis. Cookies are useful in improving the website and collecting information regarding the way a visitor uses the website, information which could be used by authorized social media, advertising or analytics partners. Along with other information offered or collected as result of their services use, these cookies could offer convenient data insights about the user’s needs and behavior on the website. By choosing to continue using our website, it means you agree to and accept our cookies.

Accept