Choose an ECDL Test Center
Sign-up Now for ECDL
 • Fri, 09 Feb 2018SOS Satele Copiilor a dat şansa mai multor elevi din Buftea să se certifice ECDL

 • SOS Satele Copiilor a implementat în perioada ianuarie 2016- decembrie 2017 proiectul „Astăzi o sămânță, mâine un copac”. În cadrul acestui proiect, 15 tineri, elevi în cadrul Liceului Tehnologic Barbu A Stirbey Buftea au avut oportunitatea să beneficieze de formarea, testarea şi certificarea competenţelor digitale, la standard recunoscut internaţional, prin Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence).

  Proiectul „Astăzi o sămânță, mâine un copac” vizează sprijinirea unui număr de 445 copii si tineri  cu vârsta cuprinsă între 3 si 24 ani, vulnerabili din punct de vedere socio-educațional, în vederea  maximizării potențialului lor și al familiilor lor cu scopul de a deveni membri  activi si responsabili ai societății. Proiectul este susținut de United Way România și are ca obiective:

  • Prevenirea abandonului școlar și încurajarea participarii școlare  a copiilor prin oferirea resurselor necesare și prin facilitarea participării lor la programe de educație non-formală, organizate în școli/grădinițe;
  • Creșterea șanselor de integrare socio-profesională a părinților și a tinerilor din familiile incluse în proiect;
  • Îmbunătăţirea abilităților parentale și sociale prin desfășurarea unor programe de educație parentală  pentru  părinti și prin oferirea de servicii de consiliere socială, îndrumare, acompaniere și sprijin material, în functie de nevoile identificate.
  • Creșterea  capacității institutiilor școlare de a interveni prompt și de a oferi sprijinul necesar, direct sau prin parteneriatele stabilite, copiilor aflati în situație de risc de abandon școlar.
  În cadrul acestui proiect, 15 elevi ai Liceului Tehnologic Barbu A Stirbey Buftea au avut oportunitatea să beneficieze de formarea, testarea şi certificarea competenţelor digitale prin certificarea ECDL.

  Tinerii care s-au înscris în cadrul programului, au fost selectaţi de către reprezentanţii Liceului Tehnologic Barbu A Stirbey Buftea, în funcţie de criteriile transmise de către experţii SOS Satele Copiilor: tineri proveniţi din familii aflate în dificultate, cu vârsta mai mare de 14 ani, motivaţie pentru îmbogăţirea competenţelor digitale în scopul pregătirii accesului pe piaţa muncii, etc.
  Procentul de promovabilitate în urma participării la sesiunile de testare ECDL a fost de peste 87%, 13 elevi au promovat toate cele 4 module şi au obţinut certificarea ECDL Profil START BAC.
  Competenţele digitale actuale recunoscute prin Permisul european de conducere a computerului constituie referinţe pentru viitor.
  O parte dintre aceşti tineri, care dețin Permisul ECDL şi-au echivalat proba de Competențe digitale din cadrul examenului naţional de Bacalaureat. 


  SOS_Buftea_weblarge.png

  Beneficiarul proiectului a avut în vedere alegerea certificării ECDL faţă de alte certificări, din următoarele considerente:
  -este recunoscut în sistemul de învăţământ din România;
  -vizează obţinerea de competenţe cheie (digitale) de către copii şi tineri, acestea putând fi echivalate la examenul naţional de Bacalaureat;
  -având deja permisul ECDL care poate fi echivalat, elevii au la dispoziţie mai mult timp pentru pregătirea probelor scrise din cadrul examenului naţional de Bacalaureat;
  -este recunoscut internaţional (în peste 100 de ţări);
  -asigură o evaluare corectă, independentă, la standarde de calitate internaţionale;
  -facilitează tranziţia tinerilor spre piaţa muncii şi le oferă competențe digitale necesare în orice domeniu de activitate.
   
  Prin intermediul proiectului și al colaborării cu ECDL ROMANIA, Liceul Tehnologic Barbu A Stirbey Buftea a fost sprijinit pentru a face parte din reţeaua naţională de centre de testare, acreditate ECDL.

This website is using cookies

Our website uses cookies to give users access to tailored content and ads, but also to allow different social media features and traffic analysis. Cookies are useful in improving the website and collecting information regarding the way a visitor uses the website, information which could be used by authorized social media, advertising or analytics partners. Along with other information offered or collected as result of their services use, these cookies could offer convenient data insights about the user’s needs and behavior on the website. By choosing to continue using our website, it means you agree to and accept our cookies.

Accept